Asal Bali Tinggal di Jombang Sebagai Mubalig dan ASN di Kemenag Jombang

Maskumambang kondisi sederhana (1979 -1985), melahirkan figur- figur unggulan. Berprinsip meluruskan tauhid melahirkan generasi berintegritas dengan wawasan yg bernilai Ilahiyah. Sebagai alumnus Maskumambang saya bangga dijuluki sebagai orang Wahabi (walaupun sebutan itu salah mutlak)